Algemene voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Lunchdomein. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Lunchdomein te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Lunchdomein zijn vrijblijvend. Lunchdomein accepteert geen aansprakelijkheid voor zet-, typ-, of drukfouten. Lunchdomein behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele order- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post of e-mail, is de overeenkomst een feit. Lunchdomein behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Lunchdomein zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht enige gemaakte overeenkomsten te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor eventueel door Lunchdomein ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Online bestellen
Producten die u via onze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Herroeping
Uitsluiting van het herroepingsrecht vanwege het feit dat;
– deze producten snel kunnen bederven of verouderen;
– deze producten door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Robert Schumandomein 2 (5e etage)
6229 ES Maastricht
T: 043-3610717
M: info@lunchdomein.nl

KVK nummer: 73 776 106
BTW nummer: 8596 60 072 B01