Privacybeleid

Lunchdomein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en wil daar volkomen transparant over zijn.

In deze Privacy verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Lunchdomein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende ICT- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Lunchdomein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en wil daar volkomen transparant over zijn.

 

In deze Privacy verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Lunchdomein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Persoonsgegevens van klanten worden door Lunchdomein verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, met name de orderverwerking en crediteurenadministratie. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, die is vastgelegd bij de bestelling op onze website.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lunchdomein  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Bedrijfsnaam, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;  – Adres, Postcode, Woonplaats   – Telefoonnummer, E-mailadres;  – Budgetnummer; Afleveradres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Lunchdomein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog 2 jaar. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  Door het plaatsen van een order gaat u akkoord met bovenstaande.  Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

 

Maastricht, 1 november 2018.